صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان مسکن شمال غرب در یک نگاه

مدیر صندوق شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن
متولی صندوق
شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان
مدیر ساخت
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب
ناظر شرکت مهندسین مشاور شهرآیند تبریز
متعهد پذیره نویس شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن
حسابرس موسسه حسابرسی رازدار
بازارگردان شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ(1397/06/31)

کل خالص ارزش دارایی ها (ريال) 208,009,698,330
خالص ارزش هر واحد سرمایه گذاری به بهای تمام شده 12,658
خالص ارزش هر واحد سرمایه گذاری به ارش روز 15,446
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 20,697,400

 

نقشه واحد ها

 • 23 اردیبهشت 1397
 • نویسنده: NarinUser1
 • تعداد نمایش ها: 0
 • 0 نظرات

گزارش امکان سنجی پروژه مسکونی صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان مسکن شمال غرب

 • 17 اردیبهشت 1397
 • نویسنده: NarinUser1
 • تعداد نمایش ها: 0
 • 0 نظرات

گزارش فعالیت صندوق زمین ساختمان شمال غرب

 • 15 اردیبهشت 1397
 • نویسنده: NarinUser1
 • تعداد نمایش ها: 0
 • 0 نظرات

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صندوق زمین ساختمان شمال غرب

 • 15 اردیبهشت 1397
 • نویسنده: NarinUser1
 • تعداد نمایش ها: 0
 • 0 نظرات

گزارش خالص ارزش روز سال 1396 صندوق زمین ساختمان شمال غرب

 • 15 اردیبهشت 1397
 • نویسنده: NarinUser1
 • تعداد نمایش ها: 0
 • 0 نظرات
RSS
اولین567891011121314انتها