صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان مسکن شمال غرب در یک نگاه

مدیر صندوق شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن
متولی صندوق
شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان
مدیر ساخت
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب
ناظر شرکت مهندسین مشاور شهرآیند تبریز
متعهد پذیره نویس شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن
حسابرس موسسه حسابرسی رازدار
بازارگردان شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ(1397/06/31)

کل خالص ارزش دارایی ها (ريال) 208,009,698,330
خالص ارزش هر واحد سرمایه گذاری به بهای تمام شده 12,658
خالص ارزش هر واحد سرمایه گذاری به ارش روز 15,446
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 20,697,400

 

صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 970528

 • 12 شهریور 1397
 • نویسنده: NarinUser1
 • تعداد نمایش ها: 0
 • 0 نظرات

نامه تأییدیه سازمان برای صورتجلسه هیأت مدیره

 • 12 شهریور 1397
 • نویسنده: NarinUser1
 • تعداد نمایش ها: 0
 • 0 نظرات

گزارش افشای ماهانه پورتفوی صندوق برای مرداد 97

 • 5 شهریور 1397
 • نویسنده: NarinUser1
 • تعداد نمایش ها: 0
 • 0 نظرات

گزارش درصد پیشرفت کار تا تاریخ 1397/04/31

 • 20 مرداد 1397
 • نویسنده: NarinUser1
 • تعداد نمایش ها: 0
 • 0 نظرات

گزارش درصد پیشرفت کار تا تاریخ 1397/03/31

 • 20 مرداد 1397
 • نویسنده: NarinUser1
 • تعداد نمایش ها: 0
 • 0 نظرات
RSS
12345678910انتها