صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان مسکن شمال غرب در یک نگاه

مدیر صندوق شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن
متولی صندوق
شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان
مدیر ساخت
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب
ناظر شرکت مهندسین مشاور شهرآیند تبریز
متعهد پذیره نویس شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن
حسابرس موسسه حسابرسی رازدار
بازارگردان شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ(1397/06/31)

کل خالص ارزش دارایی ها (ريال) 208,009,698,330
خالص ارزش هر واحد سرمایه گذاری به بهای تمام شده 12,658
خالص ارزش هر واحد سرمایه گذاری به ارش روز 15,446
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 20,697,400

 

گزارش فعالیت مدیر صندوق برای دوره مالی منتهی به 1397/03/31

 • 14 مرداد 1397
 • نویسنده: NarinUser1
 • تعداد نمایش ها: 0
 • 0 نظرات

گزارش افشای ماهانه پورتفوی صندوق برای تیر 97

 • 3 مرداد 1397
 • نویسنده: NarinUser1
 • تعداد نمایش ها: 0
 • 0 نظرات

نامه تأییدیه سازمان برای مجمع مورخ 1397/03/29

 • 12 تیر 1397
 • نویسنده: NarinUser1
 • تعداد نمایش ها: 0
 • 0 نظرات

خلاصه مصوبات مجمع صندوق به تاریخ 1397/03/29

 • 12 تیر 1397
 • نویسنده: NarinUser1
 • تعداد نمایش ها: 214
 • 0 نظرات

مجمع صندوق در تاریخ 29/03/1397در محل قانونی صندوق و با حضور 99.96% دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق برگزار گردید. لیست حاضرین وصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان مسکن شمالغرب در تارنمای صندوق در بخش «گزارش ها، مجامع صندوق» قرار گرفته است.

 

گزارش درصد پیشرفت کار تا تاریخ 1397/02/31

 • 9 تیر 1397
 • نویسنده: NarinUser1
 • تعداد نمایش ها: 3
 • 0 نظرات
RSS
12345678910انتها