صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان مسکن شمال غرب در یک نگاه

مدیر صندوق شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن
متولی صندوق
شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان
مدیر ساخت
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب
ناظر شرکت مهندسین مشاور شهرآیند تبریز
متعهد پذیره نویس شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن
حسابرس موسسه حسابرسی رازدار
بازارگردان شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ(1397/06/31)

کل خالص ارزش دارایی ها (ريال) 208,009,698,330
خالص ارزش هر واحد سرمایه گذاری به بهای تمام شده 12,658
خالص ارزش هر واحد سرمایه گذاری به ارش روز 15,446
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 20,697,400

 

گزارش درصد پیشرفت کار تا تاریخ 1397/06/31

گزارش درصد پیشرفت کار تا تاریخ 1397/05/31

گزارش افشای ماهانه پورتفوی صندوق برای شهریور 97

 • 5 مهر 1397
 • نویسنده: NarinAdmin
 • تعداد نمایش ها: 0
 • 0 نظرات

صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 970528

 • 12 شهریور 1397
 • نویسنده: NarinUser1
 • تعداد نمایش ها: 0
 • 0 نظرات

نامه تأییدیه سازمان برای صورتجلسه هیأت مدیره

 • 12 شهریور 1397
 • نویسنده: NarinUser1
 • تعداد نمایش ها: 0
 • 0 نظرات
RSS
12345678910انتها