آخرین اخبار و اطلاعیه های صندوق زمين و ساختمان مسكن شمال غرب آرشیو
ادامه اخبار تغییرات اساسنامه و امیدنامه  ...١. ردیف‌هایی به شرح ذیل به جدول بند ٧-٣ امید نامه صندوق افزوده شد: هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق: ح ادامه
ادامه خبر تغییرات اساسنامه و امیدنامه صندوق نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسید  ...٤-١ افزودن تبصره ٢ به شرح ذیل به ماده ٥٤ اساسنامه صندوق: برای تعیین قیمت‌های پایه، کارشناس یا کارش ادامه
تغییرات اساسنامه و امیدنامه صندوق نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسید  ...پیرو آگهی منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ٢٦/٠٥/١٣٩٦ مبنی بر دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذا ادامه
برگزاری مجمع صندوق مورخ ١٣٩٦/٠٦/٠٥  ...به اطلاع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق می رساند مجمع مورخ ١٣٩٦/٠٦/٠٥ با حضور ١٠٠ درصد دارندگان ادامه
صندوق زمين و ساختمان مسكن شمال غرب در یک نگاه
تاریخ آغاز فعالیت:
٠٤/٠٨/١٣٩٤ ١٣٩٤/٠٨/٠٤  
مدیر صندوق:
شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن
متولی صندوق :
شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان
مدیر ساخت :
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب
ناظر:
شرکت مهندسین مشاور شهرآیند تبریز
متعهد پذیره نویس:
شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن
حسابرس:
موسسه حسابرسی فریوران
بازارگردان:
شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ(٣٠/١٢/١٣٩٥) اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ(١٣٩٥/١٢/٣٠)
كل خالص ارزش دارایی ها (ریال):
٢١١,٢٦٤,٥٨٣,٧٨٢ ٢١١,٢٦٤,٥٨٣,٧٨٢
خالص ارزش هر واحد سرمایه گذاری به بهای تمام شده:
١٠,٢٠٧ ١٠,٢٠٧
خالص ارزش هر واحد سرمایه گذاری به ارزش روز:
١٠,١٨٧ ١٠,١٨٧
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران:
٢٠,٦٩٧,٤٠٠ ٢٠,٦٩٧,٤٠٠