آخرین اخبار و اطلاعیه های صندوق زمين و ساختمان مسكن شمال غرب آرشیو
مظنه‌های خرید و فروش بازارگردان در تاریخ ١٣٩٥/١٢/٠٨  ...در راستای مفاد بند ٩ ماده ٥٩ اساسنامه صندوق، مظنه‌های خرید و فروش واحدهای سرمایه گذاری صندوق توسط با ادامه
قیمت پایانی هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ ١٣٩٥/١٢/٠٧  ...در راستای مفاد بند ٩ ماده ٥٩ اساسنامه صندوق، قیمت پایانی هر واحد سرمایه گذاری صندوق ١٢.١٨٧ ریال اعلا ادامه
مظنه‌های خرید و فروش بازارگردان در تاریخ ١٣٩٥/١٢/٠٧  ...در راستای مفاد بند ٩ ماده ٥٩ اساسنامه صندوق، مظنه‌های خرید و فروش واحدهای سرمایه گذاری صندوق توسط با ادامه
قیمت پایانی هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ ١٣٩٥/١٢/٠٤  ...در راستای مفاد بند ٩ ماده ٥٩ اساسنامه صندوق، قیمت پایانی هر واحد سرمایه گذاری صندوق ١٢.١٨٧ ریال اعلا ادامه
صندوق زمين و ساختمان مسكن شمال غرب در یک نگاه
تاریخ آغاز فعالیت:
٠٤/٠٨/١٣٩٤ ١٣٩٤/٠٨/٠٤  
مدیر صندوق:
شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن
متولی صندوق :
شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان
مدیر ساخت :
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب
ناظر:
شرکت مهندسین مشاور شهرآیند تبریز
متعهد پذیره نویس:
شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن
حسابرس:
موسسه حسابرسی فریوران
بازارگردان:
شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ(٣١/٠٦/١٣٩٥) اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ(١٣٩٥/٠٦/٣١)
كل خالص ارزش دارایی ها (ریال):
٢١١,٦٦٩,٢٨٠,١١٩ ٢١١,٦٦٩,٢٨٠,١١٩
خالص ارزش هر واحد سرمایه گذاری به بهای تمام شده:
١٠,٢٢٧ ١٠,٢٢٧
خالص ارزش هر واحد سرمایه گذاری به ارزش روز:
٩,٧٨٨ ٩,٧٨٨
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران:
٢٠,٦٩٧,٤٠٠ ٢٠,٦٩٧,٤٠٠