بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به 1397/12/29 1398/03/21
نامه تأییدیه سازمان جهت مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به 1397/12/29 1398/03/21
اسامی حاضرین در مجمع 1398/03/07
صورتجلسه مجمع صندوق سال مالی 97 1398/03/07
آگهی دعوت به مجمع عمومی سالیانه صندوق زمین و ساختمان مسکن شمال غرب 1398/02/29
نامه تأییدیه سازمان برای صورتجلسه هیأت مدیره 1397/06/12
صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 97/05/28 1397/06/12
نامه تأییدیه سازمان برای مجمع مورخ 1397/03/29 1397/04/12
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/03/29 1397/03/30
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1397/03/29 1397/03/30
آگهی دعوت به مجمع عمومی سالانه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان مسکن شمال غرب 1397/03/19
تغییرات اساسنامه 1396/06/26
تغییرات امید نامه 1396/06/22
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1396/06/05 1396/06/05
صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه برای سال مالی منتهی به 1395/12/30 1396/03/31
صورتجلسه مجمع تغییر رکن متولی 1395/09/20
صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه 1395/03/09
صورتجلسه مجمع تغییر رکن بازارگردان 1394/10/06
صورتجلسه مجمع تغییر رکن متعهد 1394/09/18
صورتجلسه مجمع عمومی موسس صندوق 1394/05/17