بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

خالص ارزش دارایی‌ها

عنوان تاریخ درج
گزارش خالص ارزش روز و بهای تمام شده حسابرسی شده منتهی به 1397/06/31 صندوق زمین و ساختمان مسکن شمال غرب 1398/02/14
گزارش خالص ارزش روز و بهای تمام شده منتهی به 1397/12/29 صندوق زمین ساختمان شمال غرب قبل از تائید حسابرس 1398/02/14
گزارش خالص ارزش روز و بهای تمام شده حسابرسی شده منتهی به 1397/06/31 صندوق زمین و ساختمان مسکن شمال غرب 1397/08/14
گزارش خالص ارزش روز و بهای تمام شده منتهی به 1397/06/31 صندوق زمین ساختمان شمال غرب قبل از تائید حسابرس 1397/08/05
گزارش خالص ارزش هر واحد سرمایه گذاری به بهای تمام شده در تاریخ 1397/03/31 1397/05/14
گزارش خالص ارزش روز سال 1396 صندوق زمین ساختمان شمال غرب 1397/02/15
گزارش خالص ارزش روز سال 1396 صندوق زمین ساختمان شمال غرب قبل از تائید حسابرس 1397/02/09
گزارش خالص ارزش هر واحد سرمایه گذاری به بهای تمام شده در تاریخ 30 اذر ماه 96 1396/11/17