بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

گزارش فعالیت‌ها

عنوان تاریخ درج
گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به 1397/12/29 1398/02/14
توقف نماد معاملاتی صندوق سرمایه گذاری مسکن شمالغرب 1398/02/08
گزارش فعالیت مدیر صندوق برای دوره مالی منتهی به 1397/09/30 1397/11/29
گزارش فعالیت مدیر صندوق برای دوره مالی منتهی به 1397/06/31 1397/08/20
گزارش فعالیت مدیر صندوق برای دوره مالی منتهی به 1397/03/31 1397/05/14
گزارش فعالیت مدیر صندوق برای دوره مالی منتهی به 1396/12/29 1397/03/05
گزارش امکان سنجی پروژه مسکونی صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان مسکن شمال غرب 1397/02/17
گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صندوق زمین ساختمان شمال غرب 1397/02/15
گزارش فعالیت صندوق زمین ساختمان شمال غرب 1397/02/15
باتوجه به پیگیری مستمر مسئولین صندوق نسبت به اخذ گواهی عدم خلاف، گواهی مذکور در تاریخ 1396/12/06 (قبل از پایان سال مالی ) اخذ گردید 1397/01/27
گزارش فعالیت مدیر صندوق برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 1396/06/31 1396/08/16
گزارش عملکرد برای دوره میانی منتهی به 1396/03/31 1396/05/15
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع سالیانه برای سال مالی منتهی به 1395/12/30 1396/03/21
گزارش فعالیت مدیر صندوق برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 1395/06/31 1395/08/15
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره مالی منتهی به 29 اسفندماه 1394 1395/02/13