مشخصات مدیر صندوق

سمت نام شماره ثبت شناسه ملی کد اقتصادی محل ثبت
مدیر صندوق
گروه سرمایه گذاری مسکن 8828
10101236571 411111514868 تهران

مشخصات کلی

نام سرمایه ثبت شده سرمایه پرداخت شده محل اقامت
گروه سرمایه گذاری مسکن
5,500,000,000,000
5,500,000,000,000
تهران-بلوار میرداماد، میدان مادر- خیابان شاه نظری- پلاک8

مشخصات اعضای هیئت مدیره

ردیف نام و نام خانوادگی سمت به نمایندگی از
1
آقای احمد فرشچیان رئیس هیات مدیره
 گروه مالی بانک مسکن
2
آقای محمد  هاشم رکن تهرانی نایب رئیس هیات مدیره
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
 3 آقای پژمان جعفری  عضو هیات مدیره سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
 4 آقای محمد نعیمی ابیانه  عضو هیات مدیره شرکتع عمرانی مسکن گستر
5
آقای محمود لاری دارابی عضو هیات مدیره
بانک مسکن
6 آقای محمد رضا امینی مدیر عامل  

مشخصات سهامداران عمده (مالکیت بالای 5 درصد)

ردیف نام درصد مالکیت
1
گروه مالی بانک مسکن 45.57
2
گروه  سرمایه گذاری خوارزمی 13.60
3
سرمایه گذاری توسعه ملی
11.89