اهداف و الزامات سرمایه گذاری

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن به ساخت پروژۀ ساختمانی مذكور در بند 3-2 و سپس فروش واحدهای ساختمانی پروژه یادشده و در نهایت تقسیم عواید ناشی از این فعالیت بین سرمایه‌گذاران است؛ در این خصوص، تلاش میشود، پروژۀ ساختمانی در زمان و با هزینۀ پیش‌بینی شده در طرح توجیهی پیوست این امیدنامه، به اتمام رسد. واحدهای ساختمانی صندوق با رعایت مقررات، مطابق رویه ای که به تأیید سازمان می رسد، فروخته یا پیش فروش می شوند.

اساسنامه صندوق

اساسنامه صندوق سرمایه گذاری مسکن شمال غرب به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار(سبا)رسیده است و مشتمل بر ٧٠ ماده می باشد. بر طبق ماداساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری زمين و ساختمان مسکن شمال غرب در تاریخ ١٣٩٤/٠١/٣١ به تصویب مجمع مؤسس صندوق و در نهایت به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) رسیده است. این اساسنامه در ٧٠ ماده، ٥٩ تبصره و یک امیدنامه تنظیم شده است. در این اساسنامه موضوعاتی چون واحدهای سرمایه گذاری، مجامع، وظایف، مسئولیت های ارکان و ... به تفضیل بیان گردیده است. توصیه می شود هر سرمایه گذار قبل از هرگونه اقدام به سرمایه گذاری، با مطالعه اساسنامه از مفاد آن آگاهی یابد. سرمایه گذاران محترم جهت اطلاع از متن کامل اساسنامه و تغییرات آن می توانند بر روی لینک های زیر کلیک نمایند

متن کامل اساسنامه
اساسنامه صندوق
تغییرات صورت گرفته اساسنامه بر اساس مصوبات مجمع مورخ 96/06/05
تغییرات صورت گرفته بر اساس مصوبات جلسه مجمع عمومی سالیانه

اطلاعات هیئت مدیره

به استناد جلسه هیاًت مدیره مورخ 10/04/1396 صندوق، اسامی اعضای هیاًت مدیره و نمایندگان حقیقی و سمت هریک به شرح جدول زیر می‎باشد:

 

نام عضو حقوقی هیات مدیره شماره ثبت عضو حقوقی نام نماینده عضو حقوقی  کد ملی  سمت مدرک تحصیلی
شرکت مشاوره سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان
397933
محمد رضا امینی 5499372683 رئیس هیاًت مدیره کارشناسی ارشد
شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن
78828
محمد مهدی نادری نور عینی 0074724843 نائب رئیس هیاًت مدیره دکترا
شرکت  سرمایه گذاری مسکن البرز 313373 سید مسعود مروج جهرمی 2471039928 عضو هیاًت مدیره کارشناسی ارشد
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب 19295 فرهاد یاسمی 1378911563 عضو هیاًت مدیره دکترا
شرکت پارس مسکن سامان 327886 مهدی شهریاری 0491702493 عضو هیاًت مدیره کارشناسی ارشد

امیدنامه صندوق

امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان مسکن شمال غرب در تاریخ ١٣٩٤/٠١/٣١ به تصویب مجمع مؤسس صندوق و در نهایت به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) رسیده است و مشتمل بر ٩ بند می باشد. در این امیدنامه اهداف و استراتژی های صندوق، ریسک سرمایه گذاری در صندوق، واحدهای سرمایه گذاری، ارکان صندوق، محل اقامت صندوق و هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ارائه گردیده است. توصیه می شود علاقه مندان پیش از سرمایه گذاری در صندوق، امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. سرمایه گذاران محترم جهت اطلاع از متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانند بر روی لینک های زیر کلیک نمایند

متن کامل امیدنامه
امیدنامه صندوق
تغییرات امیدنامه بر اساس مصوبات مجمع مورخ 96/06/05
تغییر حق الزحمه ناظر
تغییر رکن متولی
تغییر رکن بازارگردان
تغییر رکن متعهد پذیره نویس