مشخصات ناظر

سمت نام شماره ثبت شناسه ملی کد اقتصادی محل ثبت
ناظر
مهندسین مشاور شهر آیند تبریز 34511 10104069022 تبریز

مشخصات کلی

نام  سرمایه ثبت شده  سرمایه پرداخت شده محل اقامت
مهندسین مشاور شهر آیند تبریز
1,000,000ريال 1,000,000ريال تبریز، کوی ولیعصر، خیابان تختی شرقی، بن بست 6 متری تختی، پلاک8

مشخصات اعضای هیات مدیره

ردیف نام و نام خانوادگی سمت  به نمایندگی از
1
سعید جدی بارنجی مدیر عامل --
2 هادی آهنگر پروین رئیس هیات مدیره --
3 علی عبدی نژاد باغمیشه مدیر عامل --
4 میر علی اکبر سید نورانی عضو هیات مدیره --
5 عبدالصمد خطیبی عضو هیات مدیره --
6 میرعباس مرتضوی عضو هیات مدیره --
7 یوسف انزابی عضو هیات مدیره --
8 مریم حسینی عضو هیات مدیره  --
9 آیدین آصفی عضو هیات مدیره --

مشخصات سهامداران عمده(مالکیت بالای 5 درصد)

ردیف نام درصد مالکیت
1
علی عبدی نژاد باغمیشه 47
2 هادی آهنگر پروین 40
3 فرناز عبدلی نژاد باغمیشه 6