مشخصات متعهد پذیرنده نویس صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان مسکن شمال غرب

سمت نام شماره ثبت شناسه ملی شناسه ملی محل ثبت
پذیره نویس
تأمین سرمایه بانک مسکن(سهامی خاص) 469380 14004783125 41147991491 تهران

مشخصات کلی :

نام سرمایه ثبت شده سرمایه پرداخت شده محل اقامت
 شرکت تامین سرمایه بانک مسکن
2,000,000,000,000 ریال 2,000,000,000,000 ریال تهران، سعادت آباد، بلوار فرهنگ،خیابان معارف، نبش کوچه عرفان،پلاک13، طبقه6

مشخصات اعضای هیات مدیره

ردیف نام و نام خانوادگی سمت  به نمایندگی از
1
غلامحسین احمدی رئیس هیات مدیره  شرکت گروه مالی بانک مسکن
2 سعید اسلامی بید گلی نایب رئیس هیات مدیره  شرکت کارگذاری بانک مسکن 
3 بهرام عبادپور عضو هیات مدیره   شرکت عمرانی مسکن گستر
4 محمود یوسفی  عضو هیات مدیره شرکت  بازرگانی مهر مینای کیش
 5 سید محسن فاضلیان مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت لیزینگ گستر آریا

مشخصات سهامداران عمده(مالکیت بالای 5 درصد)

ردیف نام  درصد مالکیت 
1
گروه مالی بانک مسکن 70%
2 گروه سرمایه گذاری مسکن 15%
3 سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن 15%