مشخصات حسابرس

سمت نام شماره ثبت شناسه ملی کد اقتصادی محل ثبت
حسابرس
موسسه حسابرسی رازدار 1177 10100129086 411115596115 تهران

مشخصات کلی

نام سرمایه ثبت شده سرمایه پرداخت شده محل اقامت
مؤسسه حسابرسی رازدار
67000000ريال 670000000ريال تهران،میدان ارژانتین خیابان بخارست کوچه 19 پلاک 18 طبقه 7 واحد 14 کدپستی 1513843837

مشخصات اعضای هیات مدیره

ردیف نام و نام خانوادگی سمت  به نمایندگی از
1 محمود لنگری رئیس هیات مدیره --
2 محمد علی صالحی تجریشی   عضو هیات مدیره  --
3 محمود محمدزاده عضو هیات مدیره --
3 مجید رضازاده
عضو هیات مدیره --


مشخصات سهامداران عمده(مالکیت بالای 5 درصد)

ردیف نام  درصد مالکیت 
1
35/7
2 35/7
3 28/6