مشخصات بازارگردان

سمت نام شماره ثبت  شناسه ملی کد اقتصادی محل ثبت
بازار گردان
تأمین سرمایه بانک مسکن(سهامی خاص) 469380 14004783125 41147991491 تهران

مشخصات کلی

نام سرمایه ثبت شده سرمایه پرداخت شده محل اقامت
شرکت تامین سرمایه بانک مسکن
2,000,000,000,000 2,000,000,000,000 تهران، سعادت آباد، بلوار فرهنک، خیابان معارف، نبش کوچه عرفان، پلاک13،طبقه 6

مشخصات اعضای مدیره

ردیف نام و نام خانوادگی سمت به نمایندگی از
1
غلامحسین احمدی رئیس هیات مدیره گروه مالی بانک مسکن
2 سعید اسلامی بید گلی نایب رئیس هیات مدیره کارگزاری بانک مسکن
3 بهرام عبادپور عضو هیات مدیره عمرانی مسکن گستر
4 محمود یوسفی عضو هیات مدیره بازرگانی مهر مینای کیش
5 سید محسن فاضلیان مدیر عامل و عضو هیات مدیره لیزینگ گستر آریا

مشخصات سهامداران عمده(مالکیت بالای 5 درصد)

ردیف نام  درصد مالکیت 
1
گروه مالی بانک مسکن 70
2 گروه سرمایه گذاری مسکن 15
3 سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن 15