صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان مسکن شمال غرب در یک نگاه

مدیر صندوق شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن
متولی صندوق
شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان
مدیر ساخت
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب
ناظر شرکت مهندسین مشاور شهرآیند تبریز
متعهد پذیره نویس شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن
حسابرس موسسه حسابرسی فریوران
بازارگردان شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ(1396/12/29)

کل خالص ارزش دارایی ها (ريال) 208,009,698,330
خالص ارزش هر واحد سرمایه گذاری به بهای تمام شده 10,050
خالص ارزش هر واحد سرمایه گذاری به ارش روز 11,941
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 20,697,400

 

نامه تأییدیه سازمان برای مجمع مورخ 1397/03/29

 • 12 تیر 1397
 • نویسنده: NarinUser1
 • تعداد نمایش ها: 0
 • 0 نظرات

خلاصه مصوبات مجمع صندوق به تاریخ 1397/03/29

 • 12 تیر 1397
 • نویسنده: NarinUser1
 • تعداد نمایش ها: 22
 • 0 نظرات

مجمع صندوق در تاریخ 29/03/1397در محل قانونی صندوق و با حضور 99.96% دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق برگزار گردید. لیست حاضرین وصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان مسکن شمالغرب در تارنمای صندوق در بخش «گزارش ها، مجامع صندوق» قرار گرفته است.

 

گزارش درصد پیشرفت کار تا تاریخ 1397/02/31

 • 9 تیر 1397
 • نویسنده: NarinUser1
 • تعداد نمایش ها: 3
 • 0 نظرات

گزارش افشای ماهانه پورتفوی صندوق برای خرداد 97

 • 4 تیر 1397
 • نویسنده: NarinUser1
 • تعداد نمایش ها: 0
 • 0 نظرات

برگزاری مجمع صندوق به تاریخ 1397/03/29

 • 30 خرداد 1397
 • نویسنده: NarinUser1
 • تعداد نمایش ها: 35
 • 0 نظرات
مجمع صندوق در تاریخ 1397/03/29 در محل قانونی صندوق و با حضور 99.96% دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق برگزار گردید. لیست حاضرین و صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان مسکن شمالغرب در تارنمای صندوق در بخش «گزارش ها، مجامع صندوق» قرار گرفته است.
RSS
12345678910انتها
دی ان ان